Kakav je bio život na otoku Vrniku prije sto godina

Interesantni detalji iz povijesnih arhiva dočaravaju nam duh življenja na otoku Vrniku tijekom 19. i 20. stoljeća. Jezik kojim su pisani izvještaji vraća čitatelja u ondašnje prilike, isto tako može se razabrati tvrdoglavost Škojara (op.a. što apsolutno podržavam jer sam i ja sa Škoja) i njihovom protivljenju nekih tadašnjih uredbi. Zanimljivost na kraju, Grad Korčula drži prisno ovaj vrijedni otok i ne želi ga se ni pod koju cijenu odreći niti udaljiti stanovnike. Kroz povijest Škojari su se itekako znali pobrinuti za sebe same, što kroz interpretacijsko, stručno i licencirano vođenje govorim svojim gostima.

U daljnjem tekstu navodim riječi N. Fazinića, te mu ovim putem zahvaljujem na prikupljenom blagu iz zaboravljenih kutija Arhiva.

Vrnik kroz arhivsku građu Kotarskog Poglavarstva i Općine Korčulanske

– Kao dijelu Općine Korčulanske o Vrniku se skrbi na različite načine i nastoji  udovoljiti njegovim stanovnicima, bilo da se radi o kamenoklesarstvu, ispaši ovaca i koza, graditeljstvu, ali i o rasvjeti, jer otok ima svog nažigača. Isto tako imenuje se općinskog povjerenika koji zastupa Općinu, prenosi i tumači određene donesene odluke. Stanovnici Vrnika nastoje se izboriti za svoje potrebe i priskrbiti određene povlastice kao što su to učinili kod korištenja susjednih otoka Planjaka i Kamenjaka, školu, te svećenika. U toj naoko idiličnoj slici dolazi do svađa i političkih nadmetanja. Arhivski dokumenti iz svakodnevnog života su rijetki.

  1. Prijava izgreda na Vrniku

”C.K. Kotarskom Zapovjedništvu oružničkom Korčula

Sinoć okolo 9 sahata, kako doćuh od nekoliko osoba, malo je falilo da se na otoku Vrniku nije došlo do nereda. Pošto je onoj c.k. političkoj kotarskoj  vlasti do toga da obazna pravu istinu u interesu javnog reda i mira, nalagam c.k. Zapovjedništvu da sutra svakako pošalje na lice mjesta jednu obhodnju, ali kad nebi bilo mogućno, jednog samog oružnika, i to u svrhu obavljanja najopširnijeg izvida u smislu što se upravo zbila, dali je blizu Vrnika bilo lagja, tko se je u istijem nalazio, jeli bilo psovaka, političkijeh izazivanja, tko je ovijen  zadnjem nazočavao. O izpadku obavljenijeh izvida očekujem opširno izvješće ( potpis)”.*

*ASC Korčula – Lastovo , Kotarsko poglavarstvo Korčula, nesređena arhivska građa, arhivska kutija bb,, Korčula 27.08.1894.

  1. Zapisnik IV-og Zasjedanja Općinskog Vijeća držana u Korčuli – Omnissis

“… Uslijed predloga Općinskog Upraviteljstva pod XII. točkom dnevnog reda, Slavno Vijeće iza kratke rasprave u kojoj ima rieč Vijećnik Markovina, jednoglasno odregjuje Općinskom Upraviteljstvu jednog poslovača i zamjenika mu koji će opremati poslove mjesnog redarstva i ostale mjesne poslove na Vrniku i istodobo jednoglasno imenuje poslovačem Vicka Fabris PK. Ivana a zamjenikom mu Jura Peručić Paškova iz Vrnika”.*

* dne 13 Juna 1901.

“C.K. Namjesništvo! Proti odluci mjesnog C.K. Kotarskog Poglavarstva, sadržanoj u dopisu 27 Juna t.g. br.2354 istoga, s kojom je na temelju 106 Opć.prav. našlo da zabrani izvršenje zaključka 13 Juna 1901 Općinskog Vijeća u predmetu imenovanja jednog poslovača i zamjenika mu za otpremanje posala mjesnog redarstva i drugih na Vrniku, Općinsko Upraviteljstvo u Korčuli pravodobno ulaže utok i podnaša sljedeća Izvedenja:

Priznati je kako se je već i priznalo u dopisu 20 Augusta 1901 br.1039 ovog Upraviteljstva, kojom je popratilo Poglavarstvu utok Vrničana proti danas ukinutom zaključku, da Vrnik nesačinjava posebni Odlomak, ali mora se i priznati da Općinsko Vijeće napadnutim zaključkom nije drugo uradilo niti je moglo uraditi dali doskočilo jednoj osjećajnoj i sasvim opravdanoj potrebi. Ako dakle Vrnik nesačinjava posebni Odlomak nije se bojati da će se onim imenovanjem njega stvoriti, s toga u konkretnom slučaju ne može biti govora o ustanovam 22 Opć.prav.

Obzirom na broj stanovnika, položaj mjesta, udaljenost ostrva od grada Korčule i druge okolnosti koje su namećale onakav zaključak, zaćudno je istaknuta protivnost onih stanovnika, jer dopustit će se prispodoba, da bi onoliko blaga, gospodar, paše radi, imao na ovom ostrvu, postavio bi doista jednog pastira da s njim upravlja i njegovim potrebam doskoči. Baš s uzroka što Općinskom Načelniku kao glavaru Odlomka Korčule nije moguće obavljati poslove mjesnog redarstva i ostalijeh na Vrniku isti u smislu 59.Opć.prav. zatražio je a Vijeće mu je dalo na temelju 37 istog pravilnika jednog poslovača i zamjenika za obavljanje onih posala.

Napomenuti je da su Vrničani napravili utok i na Zemaljski Odbor onom zaključku, kog ko ovo Upraviteljstvo popratilo iscrpivim izvješćem, ali do danas nije bio riješen. Za navedeno predlaže da se bude ukinuta napadnuta odluka i podvrgjen zaključak Općinskog Vijeća pošto se u pitanju ne radi o povredi postojećih zakona, jer inače nije moguće obavljati uredovne poslove mjesnog redarstva i druge na onom ostrvu. Za Načelnika Cviličević”.*

*dne 22 Jula 1902. Br 1036.

“Dopis – Na riješenje tostranog dopisa 8 tek. mj. Br 8606 dostavlja se zatraženi utog Spasa Foretić pok. Nikole i družine uložen proti zaključku Općinskog Vijeća 13 Juna t.g. s kojim je ovo imenovalo jednog poslovača Općinskog Upraviteljstva i zamjenika mu za opremanje posala mjesnog redarstva i drugih na onom ostrvu, te je nadodati da se u pitanju ne može smatrati da je onom zaključku Vijeće prešlo njegov vlastiti djelokrug a još manje da je isti protivan postojećim zakonima.

Proti onom što utočnici navedoše u svome utoku stoji fakt, da je sama potreba nametnula onaj zaključak a ne hir kog utočnici izmisliše. Doista ostrv Vrnik broji 124 stanovnika, udaljen je od grada Korčule za 3 pomorske milje po prilici, a da nema jednog svog zakonitog predstavnika za uzdržavanje reda i mira, priopćila je naredba Vlast i obavljanje drugih potrebitih uredovanja, dočim ovo Upraviteljstvo nije u stanju vršiti bez znatnog troška.

Napadnutim zaključkom nije se niti se može stvoriti od Vrnika posebni Odlomak ili ma bilo kako odalečit njegove stanovnike od onog Grada Korčule, a još manje štetovati njihovim interesima. Predlaže se za navedeno odbačenje utoka. Načelnik dr.R. Arneri”.*

*ASC Korčula – Lastovo , Kotarsko poglavarstvo Korčula , nesređena arhivska građa

Iz knjige: Neven Fazinić – GRAD KORČULA

Kroz arhivsku građu kotarskog poglavarstva i općine korčulanske (tijekom 19. i 20.stoljeća)

Na vižiju svete Sunčane, Apolonije 2023. godine Gospodnje

Uvod – Sunčana Žaknić rođ. Fabris sa Vrnika

Fotografija: Sunčana Žaknić