ZAPISNIK sa sastanka mještana Otoka Vrnika održanog 14.08.2022. ispred crkve na Vrniku.

Vrnik, 14. kolovoza 2022.

ZAPISNIK

 

            sa sastanka mještana Otoka Vrnika održanog 14.08.2022. ispred crkve na Vrniku.

 

Početak u 10.30 sati

 

Prisutni: članovi Odbora otoka Vrnika te drugi mještani otoka

 

Sastanak je sazvan na inicijativu Odbora otoka Vrnika kako bi se mještani obavijestili o poduzetim radnjama te odlučili o novim inicijativama Odbora.

Sastanak otvara Vedran Šeparović. U daljnjem tijeku sastanka, nakon predstavljanja novih inicijativa te diskusije u kojoj su aktivno sudjelovali mnogi prisutni mještani dajući konstruktivne primjedbe i prijedloge, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Mještani otoka Vrnika pohvaljuju rad Odbora te dosadašnje akcije koje su rezultirale popravkom rive, uređenjem plaže kod glavne rive te drugim poboljšanjima života na otoku. Podržan je nastavak rada Odbora. Nakon što su prisutni odali su počast minutom šutnje dosadašnjem predsjedniku Robertu Fabrisu prihvaćen je kao novi predsjednik Odbora Miro Foretić koji je u nastavku i vodio sastanak.
 2. Radi nastavka dobrog rada, podržana je potreba da se Odbor proširi, ali i da svi dosadašnji članovi aktivno sudjeluju u njegovom radu, preuzimaju izvršenje zadataka, izlože mišljenje o predloženim aktivnostima ili predlažu nove aktivnosti koje će poboljšati život na Škoju. Članovi koji neće sudjelovati u radu odbora, brisati će se iz popisa članova.
 3. Na prijedlog predsjedavajućeg donesena je odluka da se Odbor za otok Vrnik proširi tako da se uz dosadašnje članove uključe i sljedeći novi članovi:
 • Ivan Lozica
 • Adriana Popović
 • Vedran Tućan Kljaković
 • Marijo Foretić
 • Viktor Fabris.
 1. Podržana je inicijativa Odbora da se u suradnji s nadležnim tijelima lokalne uprave i samouprave osigura bolji pristup maloj rivi na Krmači, jer je postojeći klizav i neprikladan. Popravak treba izvesti tako da se napravi par stepenica i postavi rasvjeta. Jednako tako podržana je i inicijativa da se na velikoj rivi na Krmači, u Ždrilu, ishodi da se naprave još najmanje jedne stepenice, usječene u sadašnju rivu, te da se rasvjeta bolje izvede, npr. tako da se postojeći rasvjetni stup premjesti bliže rivi. Odobrava se prijedlog Odbora da se u pisanom obliku, oglašavanjem putem oglasne ploče na otoku, zamoli Vrničane da ne ostavljaju barke vezane za rivu tako da blokiraju pristup ostalima.
 2. Mještani su također podržali i inicijative Odbora da se:
  • urgira kod nadležnih tijela da se izvede već predloženi popravak rive na istoku otoka, ispred kuće Mire Draganja;
  • izgradi desetak metara nove rive iza Zadnje preze u pravcu Bufala, na predjelu Poserin, za što već postoje temelji, radi preusmjeravanja posjetitelja koji dolaze svojim ili unajmljenim brodicama;
  • postavi dva nova rasvjetna mjesta na Vrniku, i to između kuća Tonka Fabrisa i Mirne Glasnović, te iza kuće Adriane Popović.
 1. Svi okupljeni mještani jednoglasno su zaključili da na Vrniku tijekom ljetnih mjeseci postoji vrlo izražena opasnost od požara. Odbor se stoga ovlašćuje da poduzme korake radi smanjenja rizika i otklanjanja opasnosti, a posebno da se:
  • na otoku, posebno na njegovoj istočnoj strani, postavi nekoliko tabli koje upozoravaju da je zabranjeno paljenje vatre, bacanje opušaka, korištenja roštilja na otvorenom i sl.;
  • razgovara s DVD Korčula o planovima za zaštitu i gašenje požara, hidrantima, vatrogasnim prolazima i drugim potrebnim mjerama.
 1. U raspravi je jednoglasno utvrđeno da je otok pod velikim pritiskom raznih posjetitelja koje dovode taxi brodice ili dolaze unajmljenim barkama. Taksisti i iznajmljivači barki redovito za svoje usluge i kružne ture ne osiguravaju za goste koji se iskrcaju na otoku nikakve sadržaje ni upute što dovodi do njihova lutanja, vezivanja barki na neprimjerenim mjestima i inače neurednog ponašanja. Stoga je donesen zaključak da se Odbor ovlasti da poduzme korake radi poboljšanja stanja, između ostaloga tako da se:
  • ispita može li se bolje regulirati dovoz turista na Vrnik, smanjiti broj tura koje goste bez pravila i vodstva iskrcavaju na otok, kao i osigurati njihovo bolje informiranje od strane organizatora prijevoza o otoku i njegovim resursima te o poželjnim pravilima ponašanja koja uvažavaju specifičnost Vrnika i ;
  • izradi nacrt pravila ponašanja za turiste i druge povremene posjetitelje otoka Vrnika koji bi se vidljivo oglasio na mjestu gdje ih se iskrcava, na hrvatskom i engleskom jeziku, a također se i objavio u obliku letka kojeg bi turistima stavljali na raspolaganje ovlašteni prijevoznici;
  • postave dodatne oznake kojima se jasno označava gdje se brodice posjetitelja ne mogu, a gdje mogu vezati.
 1. Pohvaljen je novi način odvoza smeća, kao i rad Ivana Lozice čijom se zaslugom smeće redovito brodicom prevozi s otoka. Radi još bolje organizacije odvoza smeća prihvaćeni su sljedeći prijedlozi i inicijative:
  • da se sve sumještane obavijesti da ne odlažu smeće pored kanti, jer ga tijekom noći raznose životinje;
  • da se mještane obavijesti da, ako nema mjesta u kanti, smeće trebaju donijeti ujutro utorkom, četvrtkom i subotom, kad se ono odvozi na Krmaču;
  • da se na kantama istakne da su namijenjene za komunalni otpad, a ne za neku sortiranu vrstu otpada, npr. staklo i sl.;
  • da se postave dodatne vreće za plastične boce;
  • da se osigura da se postojeći aranžman u odvozu otpada nastavi, produženjem angažmana Ivana Lozice, kao i produženjem razdoblja odvoza izvan srpnja i kolovoza, najmanje na lipanj i rujan, a po mogućnosti i na svibanj i listopad.
 2. Radi ispunjenja ovih zaključaka mještana otoka Vrnika, ovlašćuje se i zadužuje Odbor da bude u kontaktu s relevantnim jedinicama lokalne samouprave (Korčula, Lumbarda) i da u suradnji s njima unaprjeđuje odnose u cilju poboljšanja života na otoku.

Predsjednik Odbora pozvao je mještane nakon završetka sastanka na neformalno druženje u njegovoj kući.

Sastanak je završio u 11.30 sati

 

Zapisnik sastavili:

Valja Tučan Kljaković

Vedran Šeparović