Noviji radovi na rimskim kamenolomima blizu Korčule i na Braču

Zanimljiv izvorni znanstveni rad objavljen 2015. godine u kojem su predstavljeni rezultati istraživanja o aktivnostima u kamenolomima u rimsko doba. Članak je dvojezičan, a veliki dio  odnosi se na istraživanja provedena na Vrniku, Sutvari i Kamenjaku.

Cijeli članak možete pročitati OVDJE!