Zapisnik Zbora mještana Vrnika održanog 19.08.2021.g.

Sastanku prisustvuju:

– Gradonačelnica, Nika Silić Marojević

– Predsjednica vijeća, Marija Šegedin

– Predsjednik gradskog kotara Stari grad, Alan Farac

– Zamjenica vijeća gradskog kotara, Vinka Lozica

Alan Farac otvara raspravu, predstavlja se i pozdravlja svih. Predstavlja dnevni red sastanka, odgovornost grada i gradskog kotara za otok Vrnik. Opisuje način na koji se financiraju, kako se brinu za komunalne poslove (rasvjeta, klupe, rukohvat itd) te kaže da se sve radi u okviru proračuna.

Prepušta riječ gradonačelnici.

Gradonačelnica: predstavlja se i održava uvodni govor.

Alan Farac: Predlaže za zapisničara Edith Vilović i 2 ovjeritelja zapisnika, Mira Draganja i Vedran Šeparović.

Predlaže dnevni red:

  1. Komunalna infrastruktura Vrnika
  2. Izbor članova Odbora za Vrnik
  3. Osnivanje Udruge

Usvojen je dnevni red.

 

  1. Komunalna infrastruktura Vrnika

Robert Fabris: sastavio prijedlog plana ‘ Otočić Vrnik, poboljšanje kvalitete života – verzija 2’. Čita iz predloška. Postupci koji su već poduzeti: složen je plan, održao se uvodni zbor u lipnju 2021., održan je sastanak sa gradonačelnicom, sa Alanom Farcem obilazak Vrnika, održan sastanak u KORI i planiran je današnji sastanak. Prikupljeni su dragovoljci koji su pristali biti u Odboru.

Nadopuna:

  1. gosp. R. Fabris: rasterećenje dnevnih priljeva gostiju 300-400., gradnjom pristaništa na Kamenjaku, Gubavcu i Sutvari. Na taj način bi se rasteretio Vrnik.
  2. problem kanalizacije kod Dominča, kako je sprovedena?

Gradonačelnica: sve ide prema zapadu, Ježevica je rasterećena

  1. Treba radit sedmogodišnji plan razvoja Vrnika.
  2. Sezonsko zaprašivanje protiv komaraca.

Pitanja:

– zbrinjavanje palama i ostalih biljaka. Prijedlog gradonačelnice je spaliti bolesne palme najesen.

– obavijestiti Hober radi obnove zelenila i požarnih puteva (Mira Draganja)

– prijedlog policijskih patrola i postavljanje više tabli za ograničavanje brzine na moru

– postoji li mogućnost zaštite otoka zbog devastacije okolnih mjesta, šetnica oko škoja (Pero Lozica)

Gradonačelnica govori: treba zaštitit domaće ljude , nema potrebe za proglašenje Vrnika parkom prirode, ne treba škojarima Ustanova da se pobrine za njih. Treba postojat čovjek koji bi upućivao ljude o mjestima za vezivanje barke ili broda, da se izbjegne korištenje glavne rive za svih.

Prijedlog:

– nekoliko vezova za goste koji se žele privezati i posjetiti Vrnik

– neka vrsta kućnog reda za goste na kojeg ih mogu otočani uputit i dati im                       naputke

– problem taksista koji voze 10m od obale

– problem noćne zabave u Javiću zbog koje se nije moglo spavat

– potreba komunikacije otok-kopno

Gradonačelnica: -predlaže dovod opreme koja bi pomogla u svemu

– prebacivanje operativne rive na sjevernoj strani nasuprot Krmače

– upućivanje gostiju bi trebalo biti i sa mjesta polaska njihovog izleta

Mira Draganja predlaže: -sastanak taksista i škojara zbog pronalaženja zajedničkog dogovora u vezi dolazaka

-Letak sa obavijestima za ponašanje na Vrniku

– problem vodovoda na Vrniku, glavni ventil

Alan Farac odgovara da je problem vodovoda u rješavanju.

Sunčana Žaknić: kao turistički vodič upućuje goste u način očuvanja otoka, odnošenje smeća i općenito ponašanje na otoku. Kaže da treba postojati edukacijski letak.

Mate Foretić: problem je turizam na Vrniku

Postavlja se pitanje: ima li planova vezanih za Badiju? Rasvjeta na Badiji je prejaka i šteti   okolišu a i ljudima na Vrniku.

Gradonačelnica: – Badija je vlasništvo crkve!

– Prijavljen je projekt modernizacije javne rasvjete. Ide se na LED rasvjetu. U projekt je uključen i Vrnik.

Robert Fabris: na Badiji je protuzAkonito svjetlo i zagađuje okoliš, također ometa vožnju plovila noću. Grad bi trebao naredit da se promijeni rasvjeta na Badiji.

Na Vrniku svaka druga žarulja na javnoj rasvjeti ne radi

Usvojen je Plan za komunalnu infrastrukturu sa dopunama Zbora.

 

  1. Izbor članova Odbora za Vrnik

Robert Fabris: zadaci članova Odbora su provedba plana i članovi bi trebali biti mlađi informatički pismeni ljudi, dio njih bi trebao biti iz Korčule zbog komunikacije sa gradom.

Predloženi su mentori za start rada: Mira Draganja, Robert Fabris i Vedran Šeparović.

Robert Fabris je predložio članove sa kojima je već razgovarao: Ivan Foretić, Luka Kolovrat, Sunčana Žaknić, Miro Foretić, Tonko Fabris, Valja Kljaković-Tućan, Jela Đivanović, Nina Fabris, Alix Uzelac, Katarina Slejko ( stručnjak u osnivanju Udruga pa će nam tu puno pomoć) i Davor Fabris.

Način rada: trebao bi se organizirati osnivački sastanak Odbora i izbor predsjednika kojeg bi trebali izabrat članovi odbora.

Prijedlog za predsjednika: Miro Foretić.

Slijedi glasovanje za članove: svi su jednoglasno za spomenuti izbor članova.

Usvaja se 2.točka dn. reda.

 

  1. Osnivanje Udruge

Raspravljeno i usvojeno osnivanje Udruge na čemu će raditi Odbor uz pomoć LAG-a.

Alana Farac održava završnu riječ i zahvaljuje se nazočnima.

Robert Fabris se također zahvaljuje svima.

Kraj sastanka!

Ovjera zapisnika Zbora

Mira Draganja

Vedran Šeparović