OTOČIĆ VRNIK – POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA v3.

Dopune nakon Zbora mještana 19.08.2021.god.

MJEŠTANI u ovom Planu : Stanovnici s prebivalištem na otoku Vrniku, vlasnici zgr.nekretnina, stanovnici sa pretežnim boravkom na otoku, rodbina navedenih. Stara je i uobičajena izjava da je život na otoku težak ali i lijep. Činjenica je da mještani i raseljeni mještani pa i svi drugi uživaju živjeti ili samo doći na Vrnik, ma kakav bio. Donedavno su mještani i sezonski mještani i poneki gosti uživali određeni način života i smatrali da će tako trajati unedogled. Nedavno, unatrag 4 godine, su se dogodile krupne (uglavnom sezonske) socijalne promjene ; veliki priliv gostiju i izletnika, donekle smanjen zbog korone ali očekivan još veći nakon prolaska krize turizma. Za očekivati je i daljnje promjene koje mogu degradirati način života mještana ukoliko oni budu samo pasivni promatrači ili samo pojedinačno ubirući mrvice koristi . Već sada je vidljiv pretjerani i neodrživi pritisak na infrastrukturu građenu stoljećima i moderniziranu u prošlom stoljeću a neprikladnu za sadašnje a nikako za buduće stanje. Prekomjerni dolazak dnevnih gostiju također pogoršava kvalitetu života mještana. Stoga mještani trebaju uzeti učešće u planiranju budućeg razvoja surađujući sa ostalim akterima i korisnicima otoka te pronaći načine održivog razvoja.

Ne možemo očekivati da Grad riješi sve naše probleme. I mi se moramo angažirati osobno pa i skupno financirati pojedine radnje. Zato je napravljen ovaj prijedlog Plana kao osnovica za razmatranje. Naselje Otok Vrnik je dio grada Korčule u nadležnosti GK Stari grad. Pripada Katastarskoj općini Korčula. Vlasnici zemljišta su najvećim dijelom otočani, Korčulani i manjim dijelom Lumbarđani. Nekada je imao status naseljenog otoka ali je devedesetih godina prošlog stoljeća taj status izgubio.

Odnedavno je je opet na popisu naseljenih otoka. Nekada je bio kamenarski otok i dobro prihodovao i zapošljavao do 400 radnika. Danas su prihodi samo ljeti, od najma apartmana, dva restorana i mirovina. Otok ima vodovodnu i električnu mrežu, javnu rasvjetu, rivu i neobložene puteve. Na susjednoj Krmači je mala riva, parking za mještane i kontejneri za otpad. Mještani su aktivno učestvovali u dovođenju vodovodne mreže i struje na otok. Također povremeno rade i na uređenju naselja. Otok je zapušten. Obnavljaju se stare kuće, legaliziraju nadogradnje, grade nove kuće ali infrastruktura se ne obnavlja već se i postojeća urušava. Prethodnu godinu je obnovljen dio obale južno od rive i postavljene dva nova rasvjetna stupa na rivi. Promijenjene su i žarulje javne rasvjete.

Stanovništvo zimi : Desetak mještana sa prebivalištem na otoku, desetak mještana sa prebivalištem u drugim gradovima koji pretežni dio godine ili više mjeseci borave. Stotinjak vlasnika kuća, neki povremeno dolaze vikendom.

Stanovništvo ljeti : vlasnici i njihove šire obitelji na ljetovanju, turisti u apartmanima, oko 200. Dnevni izletnici i gosti dva restorana oko 300. Dolaze uglavnom taksi brodicama.

Potrebno je pojasniti nadležnosti Gradskog kotara i Grada za Vrnik. Predlažemo predstavnicima Grada i GK Stari grad da otok posjete kako bi stekli uvid u stanje. Predlažemo da se i komercijalni korisnici otoka u ljetnom periodu pomognu na poboljšanju infrastrukture : Turistička zajednica, Hotelijeri, vlasnici agencija, vlasnici taksi brodica, turistički vodiči, vlasnici najamnih plovila i ostali.

Popis nužnih postupaka : 1.

. Javna rasvjeta je loša.. Potrebno zamijeniti rasvjetna tijela modernijim i ekološki prihvatljivim. Postojeća su prastara i potrošena pa i nove žarulje kratko traju.

 1. Popravak javnog puta ; postojeći je građen davno nasipavanjem otpadnog tucanika i desetljećima se ne obnavlja. Na mnogim je mjestima i na čitavom području rive ulegnut i nastaju dugotrajne duboke lokve nakon svake kiše. Potrebno nasuti i izvaljati tucanik prema pravilima struke. Nakon prolaza građ. mehanizacije kod gradnji je put potrbno dovesti u prvobitno stanje ! Zabranjuje se vožnja motocikla jer uništava put i zagađuje plinovima i bukom !
 2. Javni toalet ; postoje toaleti u dva restorana . Zbog složenosti izvedbe i ometanja mještana se sada ne planira.
 3. Javni tuš u blizini plaže. Zbog mogućeg zagađivanja mora i ometanja mještana se ne planira.
 4. Poštanski sandučić u Pošti Grad, za mještane Vrnika.
 5. Kontejneri otpada na Krmači ; postoje dva za miješani otpad a ljeti bi trebalo više. Predlaže se i postavljanje kontejnera za selekciju otpada. Kada Grad riješi odlagalište sa selektivnim zbrinjavanjem otpada.
 6. Hitna zdravstvena pomoć – provjeriti procedure i mogućnosti sa Službom hitne pomoći i ostalima obzirom na potrebu prijevoza morem kod težih slučajeva.
 7. Protupožarna zaštita ; provjeriti procedure i mogućnosti sa DVD.

9.Trajekt barem dvaput godišnje po povlaštenoj cijeni, za radove i građevinski materijal i mehanizaciju.

 1. Kanalizacija ; sada se koriste pojedinačne crne jame a treba izgraditi kanalizaciju.
 2. Visina komunalne naknade i posebno naknada za uređenje voda je pretjerana obzirom na realnu zonu i postojeću infrastrukturu.
 3. Obalni rub naselja je devastiran djelovanjem mora ali i brzim valovima plovila. Valovi desetljećima odnose kameni materijal (nasut u doba klesarstva) pa to smanjuje obalu i mjestimično ugrožava put, cijevi vodovodne mreže te elektro i telefonske mreže pa i stare klesarske kućice, “trime”. Obala tzv. male rive je prošle godine popravljena u duljini cca 50m. Potrebno je tako popraviti preostalih 50m. Ta riva čuva obalni teren od valova s plimom ,javni put pa i kuće uz obalu. Također je i jedino privezište otočana. Napominjemo da je barka jedino prijevozno sredstvo mještana i da nikakvog organiziranog javnog prijevoza nema. Također je potrebno podzidima ili nabačajem krupnog kamena zaštititi put i zgrade na nekoliko kritičnih mjesta na SI dijelu naselja. Obzirom na ljetne neverine sa zapada i česte zimske tramontane i riva i mala riva su na udaru pa je potrebno izgraditi zaklonjeno privezište za desetak barki i za ukrcaj / iskrcaj “u nevolji”. To se može učiniti na postojećem betoniranom podmorskom zidu na JZ strani otoka. Potrebno je i proširiti postojeću stazu. Treba pogledati postojeći elaborat u Gradu.
 4. Prolaz brodova i glisera kroz kanal Vrnik -Krmača je ljeti vrlo frekventan a rijetki poštuju i ograničenje brzine. Opasnost je za naše brodice na relaciji Vrnik-Krmača. Dodatno brzi valovi uništavaju obalne stare podzide u blizini. Riješiti sa Lučkom kapetanijom.
 5. Glisiranje brodica i buka skutera- praktično PROVESTI u Ježevici! Postoji ograničenje koje malo tko poštuje ! Nadležni bi barem jednom tjedno trebali tu dežurati.
 6. Prijevoz taksi brodicama sa Vrnika u grad i Lumbardu u sezoni, za starije stanovnike i vlasnike nekretnina osigurati povlaštene karte. Dogovor barem jedne linije ujutro u točan sat.

16.Tamarisi i palme propadaju. Tamarisi se suše i trebalo bi posadit. Palme trunu (pipa?) i treba ih tretirati.

 1. Odvoženje teškog metalnog i ostalog otpada sa javnih površina. Periodično a posebno sezonsko čišćenje obale naselja i plaža od doplutalog otpada. Sakupljanje otpada i ambalaže dnevnih gostiju treba riješiti. Demontirati i stručno zbrinuti salonit pokrovne ploče stare zgrade kamenarskog poduzeća. Zabranjuje se svako paljenje otpada . Dozvoljeno je samo paljenje granja na polj. zemljištu u skladu sa zakonima.
 2. Planirati povećanje protoka vodovoda jer postojeći u sezoni ne zadovoljava potrebe. Potrebno je i razraditi ili zamijeniti 4 glavna ventila jer nisu funkcionalni.
 3. Potrebno je pažljivo razmatranje mogućeg davanja koncesija za plaže i ostalog pomorskog dobra obzirom na uobičajeni način života mještana.

20.1 Na rivi je potrebno postaviti table ograničenog zadržavanja plovila. Samo za ukrcaj i iskrcaj putnika i materijala.

20.2. Na mostiću na Krmači (gdje je parking otočana) je dozvoljen bočni ukrcaj/iskrcaj osoba i materijala ali ostaviti barku vezanu na sidru jer bočni višesatni vez onemogućuje ukrcaj/iskrcaj ostalim teško pokretnim osobama, djeci, kućnim ljubimcima i prtljagi, namještaju i građ. materijalima. Mostić nakon prekrcaja sipkih materijala i otpada treba pomesti!

20.3. Pojačati mostić na istoku zbog mogućeg prekrcaja mehanizacije i građ.materijala. Potreban i kameni nabačaj korijena mostića i puta prema mostiću.

21.Plovputu napomenuti da popravi srušenu tablu ograničenja brzine plovila na hridi Krastavica.

 1. Predvidjeti nekoliko privezišta u gradskoj lučici za mještane Vrnika; kada se rješi status lučice.
 2. Proširiti parking na Krmači.
 3. Postaviti parkovne klupe na nekoliko mjesta na otoku.
 4. Postaviti oglasnu kutiju.
 5. Postaviti nekoliko manjih plutača kod središnje plaže kod rive zbog osiguranja kupača od nailaska brodica.

Plutače ne bi smjele onemogućiti manevriranje brodicama kod pristajanja.

 1. Razmotrit način prekrcaja invalidnih osoba.
 2. U narednom sedmogodišnjem planu razvoja Korčule uvrstiti i planirati održivi razvoj Vrnika u skladu sa Zakonom o otocima odnosno razvojnim planovima otoka i RH. Posebno treba odrediti granicu pomorskog dobra. U tom smislu su mještani spremni pomoći prijedlozima
 3. Predlaže se razmatranje ovog Plana mještana Vrnika , razmatranje Plana predstavnika mještana sa gradonačelnicom i kasnije s predsjednikom GK Stari grad . Predlaže se zbor mještana tijekom srpnja/kolovoza o.g. kada je najveći broj zainteresiranih i razmatranje ovog Plana te nadopuna Plana.
 4. Predlaže se na zboru mještana osnivanje Odbora za Vrnik . Zadatak članova Odbora bi bio provedba Plana. Svaki bi član bio zadužen za određene radnje, prema interesu i struci. Jedan član bi trebao predstavljati mještane u GKSG. Dogovoriti sa G.Kotarom. Predlaže se da Odbor pripremi i osnivanje Udruge mještana (mještana u širem smislu) Vrnika. Članovi Odbora trebaju izraditi i prijedlog sedmogodišnjeg Plana razvoja Vrnika i usklađivati ga sa planovima Grada i DNŽ odnosno županijskim koordinatorom. Članovi odbora trebaju riješiti i korištenje javnih površina i pomorskog dobra.
 5. Ako netko želi ove dokumente može zatražiti na Mob. 0911122739 putem WhatsApp ili email rofabris@gmail.com.

Tako će biti i dostavljeno. Iznimno će se dostaviti u papirnom izdanju.

Dopune nakon Zbora mještana:

 1. Izabran je Odbor: Mentori Odbora: Robert Fabris, Mira Draganja, Vedran Šeparović.

Članovi: Ivan Foretić, Luka Kolovrat, Sunčana Žaknić, Miro Foretić, Tonko Fabris, Valja Kljaković Tućan, Jela Đivanović, Nina Fabris Telenta, Alan Uzelac, Katarina Slejko, Davor Fabris. Osnovati WhatsApp grupu Odbor za Vrnik.

 1. Rasterećenje Vrnika od pretjeranog broja sezonskih gostiju gradnjom pristaništa na ostalim otočićima: Kamenjaku, Planjaku, Gubavcu, Sutvari (popraviti postojeće).
 2. Obavješteni smo da se kanalizacija sa Dominča, gdje zagađuje Ježevicu, priključuje na gradsku kanalizaciju po novom projektu u tijeku.
 3. Vrnik se treba uključiti u sedmogodišnji plan razvoja otoka.
 4. Sprovesti sezonsko zaprašivanje protiv komaraca.
 5. Najesen treba spaliti bolesne palme.
 6. Postaviti tablu ograničenja brzine na Krastavicu, Plovput.
 7. Gradnja šetnice oko Vrnika.
 8. Izraditi vezove za barke dnevnih posjetitelja.

41.Oglasiti i napraviti letak o kućnom redu prilikom boravka na Vrniku. Letak bi trebali dijeliti taksisti i tur. vodiči.

42.Izgradnja operativne rive za taksi barke na jugozapadnoj strani otoka.

 1. Prejaku rasvjetu na Badiji zamijeniti ekološki prihvatljivom. Sada svjetlom zagađuje okolno more, ometa ljude u okolici pa i promet plovila.
 2. Osnovati Udrugu mještana.
 3. Izraditi spomenik kamenarima i klesarima Vrnika. (dodao Robert Fabris nakon razgovora s nekolicinom mještana.)

Na Vrniku, 26.08.2021.g. sastavio Robert Fabris

* Prema Zakonu o otocima , otoci manji od 1 km2 su definirani kao OTOČIĆI.

*Prema istom Zakonu je O.Vrnik NASELJENI otočić.