DODATNI PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA NA VRNIKU

Pozdravljam i svaku pohvalu zaslužuje ovaj poticaj na suradnju za poboljšanje uvjeta života na Vrniku, i uglavnom se mogu samo pozitivno izraziti o većini točaka.  S obzirom da je u preambuli navedeno da je tekst osnovica za razmatranje i da će zbor mještana biti održan u srpnju/kolovozu, slobodna sam dodati/predložiti nekoliko stvari:

Prvo, potrebu za što žurnijim stručnim i profesionalnim demontiranjem oštećenog salonitnoga krova velike površine na objektu nekadašnje, decenijima napuštene radionice uz samo more, veći dio kojeg je već urušen, dok ostatak, zahvaljujući stalnoj izloženosti vjetrovima, slobodno zagađuje ostatak otoka.

Drugo,  većina posjetitelja Vrnika u svojim matičnim mjestima i gradovima, već se naviknula odvajati otpad, pa predlažem da se, barem za velike količine plastike i limenki koje se no otoku troše, omogući odvojeno odlaganje na Krmači.

Treće, napokon se, u skladu sa začecima komunalne kulture, počelo razmišljati o izgradnji  ZAJEDNIČKOG zaklonjenog privezišta za barke na JZ strani otoka, ne samo zato što su riva i mala riva ponekad na udaru, nego zato što su i neki drugi položaji na otoku izloženi i drugim snažnim vjetrovima. U tom bi zaštićenom privezištu morali moći naći zaklon svi vrnički stanovnici koji za to imaju potrebu.

I na kraju, u vezi s točkom 20. Plana,  do sada je bilo nepisano pravilo da se, za potrebe odlaska u grad, poslovno ili zbog  kupovine, brod može ostaviti privezan na mostu na Krmači, koji je uostalom i izgrađen da bi se ondje privezali žitelji Vrnika, odnosno oni koji upravo na tom mjestu parkiraju automobile. Jasno,  kad ima mjesta za vezivanje, a prema pravilu ranijeg dolaska.

Ono što se uvijek moralo poštovati i što se i dalje poštuje, jest da se barke ne vežu na skalama predviđenim za lakši ukrcaj i iskrcaj osoba i stvari.

Potpuno zabraniti mogućnost vezanja barke na sat ili dva, jer će se, prema prijedlogu, raditi o „operativnoj rivi“ što znači da će uglavnom most zjapiti prazan,  a osobito će starijim osobama i onima s otežanim kretanjem, predstavljati pogoršanje uvjeta života na Vrniku, a ne poboljšanje.

Smatram da bi bilo konstruktivnije cjelovito urediti  most (pa i parkiralište) na Krmači, s proširenjem i eventualnim zaklonom za brodice od jakih valova koje više uzrokuje nepoštivanje propisa o brzini plovidbe kanalom, nego snažnih vjetrova za kojih se uglavnom u kupnju ili obavljanje poslova niti ne odlazi.

Hvala na uvrštenju i strpljenju,

Dubravka Belas

Vrnik, 5. srpnja 2021.