Korčulanski jedrenjaci

Iz tiska je izašla knjiga Korčulanski jedrenjaci autorice Tee Marinović. Djelo je  stručno –znanstveno utemeljeno i posve jedinstveno jer nema djela na ovu temu.  Vodi  nas kroz povijest  jedrenjaka od 13. do sredine 20. stoljeća. Djelo se sastoji iz tri djela.

Prvi dio je ljetopis o jedrenjacima građenim u Korčuli, u vlasnosti Korčulana i s njim povezanim drugim pomorskim djelatnostima i mijenama korčulanskog pomorstva. Stječe se uvid u višestoljetnu  snagu i važnost pomorstva otoka Korčule.

Drugi dio prikazuje korčulanske patrune, časnike  i kapetane-zapovjednike  jedrenjaka također od  13. do 19. stoljeća, koji su jedrili pod zastavom mletačkog sv. Marka, dubrovačkog sv. Vlahe, zatim zastavama Anžuvinaca, Francuza, Habsburške Monarhije, Austrijsko -Ugarske  Monarhije  i  Ruskog Carstva.  Navedeno je preko 450 imena, jedrenjaci na kojima su plovili  i njihova pomorsko-trgovačka djelatnost.

U trećem dijelu opisan je život i plovidba kapetana duge plovidbe Antuna Marinovića, korčulanskog zapovjednika druge polovice 19. stoljeća iz obiteljske pismohrane  Marinović, čiji život  oslikava sudbinu  većine kapetana toga doba na jedrenjacima duge plovidbe.

Djelo nije samo usmjereno na za znanstvenu već i za širu javnost i time se uklapa u sustav popularizacije znanosti koja je  vrlo važna.

Djelo je rađeno ustaljenom metodologijom za stručno-znanstveni rad  i svih bibliografskim normama. Nastalo je  većim dijelom na izvornoj građi i manje na publiciranoj literaturi. Ovdje se prvi put nudi pregledno djelo na razini ukupne povijesti korčulanskog brodarstva kroz povijesnu prizmu i ukazuje na važnost pomorske povijesti hrvatskog  jadranskog prostora.

Bogata slikovna građa sa  prikazima brodova, luka, portolana, zemljovida, planova luka, osoba i isprava obogatila je monografiju i pridonijelo čitljivosti djela.

Potreban je neprekidni  rad  na  osvjetljavanju vlastite maritimne povijesti da bismo bili svjesni svoje kulturne baštine i  time brinuli  na  njenom očuvanju. Trebamo  svijetu pokazati našu pomorsku baštinu koja je temelj naše samobitnosti od dolaska na obale Jadranskog mora.

Izdavač djela je Književni krug  Split, a recenzenti su dr. Mithad Kozličić i dr. Mateo Bratanić .

Tiskanje su financijski pomogli Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Split.